Aansprakelijkheid

Wat is een verzekering aansprakelijkheid?

Wat een familiale verzekering is voor particulieren is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor zelfstandigen en ondernemingen. Deze verzekering dekt alle onvrijwillige lichamelijke, materiële en immateriële schade die ontstaat tijdens of door jouw bedrijfsmatige werkzaamheden.

Als ondernemer kan iemand jou op verschillende gronden aansprakelijk stellen:

  • Je kan schade berokkenen tijdens je activiteit of de schade kan pas ontstaan na het beëindigen van je activiteit.
  • Je kan schade berokkenen door een foute berekening of door een foute handeling.
  • Voor bepaalde activiteiten ben je zelfs wettelijk verplicht om je te verzekeren voor de schade aan jouw klanten of bezoekers bij brand en ontploffing, zelfs zonder dat je zelf betrokken zou zijn.

BA uitbating

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating dekt schade aan derden veroorzaakt tijdens jouw werkzaamheden. Het gaat dan om materiële, lichamelijke en immateriële schade veroorzaakt door een foute handeling, een vergetelheid van (een medewerker van) jouw bedrijf.

Je kan ervoor kiezen je aanvullend te verzekeren voor de schade aan toevertrouwde goederen. Dat is zinvol wanneer jouw bedrijf (reparatie)werkzaamheden verricht aan bijvoorbeeld auto’s, apparaten, kleding, meubels … of wanneer je goederen huurt voor het uitvoeren van je werkzaamheden.

Aansprakelijkheid na levering

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, sluit je best een bijpassende verzekering voor aansprakelijkheid na levering af. Deze verzekering dekt schade die ontstaat nadat de werkzaamheden voltooid zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer klanten ziek worden door een maaltijd die je serveerde of bij waterschade door het foutief installeren van een vaatwasmachine.

Beroepsaansprakelijkheid

Een andere verzekering is de beroepsaansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de schade ontstaan uit 'intellectuele fouten' zoals een rekenfout van de boekhouder of architect, een verkeerd juridisch advies of een medische fout van een arts. Een verzekering beroepsaansprakelijkheid is wettelijk of deontologisch verplicht voor een aantal beroepen en is vooral bestemd voor dienstverlenende, vrije beroepen. Denk aan artsen, notarissen, software-ontwikkelaars, accountants, taxateurs, belastingadviseurs, architecten, ingenieurs, psychologen, advocaten, fysiotherapeuten ...

De meeste polissen beroepsaansprakelijkheid verzekeren ook de schade door foute handelingen.

Wat is onder andere niet verzekerd?

De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid heeft enkele belangrijke uitsluitingen. Dit zijn de voornaamste:

  • Opzettelijke schade zoals vandalisme of geweldpleging
  • de schade die veroorzaakt wordt door een zware fout, zoals dronkenschap of een soortgelijke toestand;
  • schadegevallen veroorzaakt door het gebruik van producten of de toepassing van werkwijzen waarvoor de wet strafsancties oplegt;
  • schadegevallen veroorzaakt door het niet nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om de herhaling van schade met eenzelfde oorzaak te voorkomen;
  • de schade die te wijten is aan de gebrekkige toestand van de geleverde producten of de uitgevoerde werken als u het gebrek kende.

Contacteer ons